I henhold til vedtektene i Rindal Sparebank skal bankens kunder i 2021 velge 1 representant til forstanderskapet for 4 år og to varamedlemmer til forstanderskapet for 4 år. 

Dette skjer i et eget KUNDEVALGMØTE

TORSDAG 25.02.2021  KL. 19.00  I BANKENS MØTEROM

Innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

I tillegg vil det bli holdt en orientering om Rindal Sparebank og status etter regnskapsåret 2020. 

Det serveres kaffe og bløtkake.

Av hensyn til smittevernsregler ber vi om forhåndspåmelding til møtet via bankens sentralbord - 71 66 40 00 eller via følgende påmeldingsskjema innen 23.februar:

https://form.jotform.com/210331534463042