Rindal Sparebank vedtok i mars å avsette inntil 1 mill til ekstraordinære gaver til lag og foreninger for å kompensere for tapte inntekter og overskudd ved avlyste arrangement, eller for å dekke økte uforutsette kostnader eller reduserte inntekter ved arrangement som gjennomføres i perioden 1. mars til 30. september.  Dette kommer som et tillegg til den ordinære gavetildelingen som banken har hatt.

Vi foretar nå en utvidet søknadsfrist for første søknadsperiode til 15. juni. Vi oppfordrer lag og foreninger som planlegger å gjennomføre arrangement fram til 30. september hvor det kan påregnes mindre inntekter og økte kostander om å søke allerede i første søknadsperiode, slik at en kan få redusert den økonomiske usikkerheten med å gjennomføre arrangement.

Det legges opp til 3 søknadsperioder fram til 30. september:

  • Første søknadsperiode gjelder avlyste arrangement i perioden fra 1. mars til 30. april og planlagte arrangement fram til 30. september. Søknadsfristen for første tildelingsperiode er 15. juni.
  • Andre søknadsperiode gjelder avlyste arrangement i perioden fra 1. mai til 31. juli. Søknadsfristen for andre tildelingsperiode er 31. august.
  • Tredje søknadsperiode gjelder avlyste arrangement i perioden fra 1. august til 30. september. Søknadsfristen for tredje tildelingsperiode er 31. oktober.

For å søke om gaver, forutsetter vi at søker er kunde i Rindal Sparebank og at søkeren er registrert i Enhetsregisteret med eget organisasjonsnummer. 

Søknad sendes inn via eget søknadsskjema på bankens hjemmeside:

https://form.jotform.com/201113215301330