Rindal Sparebank foretar en rentenedgang på utlån med virkning fra 1. april.  Dette gjelder for nye og eksisterende lånekunder. Det foretas en rentenedgang på inntil 0,85 % på boliglån. Laveste rente på boliglån vil etter endringen være nom. 2,25 % for boliglån for ungdom.

Renteendring på innskudd for personkunder vil tre i kraft fra ca. 25 mai. 

Det foretas også en generell nedgang på innskudd og utlån for bedrifter og landbruk, disse endringene vil også bli satt i kraft så snart som mulig. 

Alle kunder vil motta et rentebrev i nettbanken eller i posten i løpet av kommende uke.

Vi som lokal bank vil strekke oss langt for å hjelpe våre kunder i en vanskelig situasjon for både privatpersoner og bedrifter. Vi kan hjelpe til med terminutsettelser og avdragsfritak på lån, og forskuttering av penger fra NAV for de som må vente på utbetalinger som følge av permittering eller oppsigelse. Vi ønsker å ha en god dialog med våre kunder, og vi ber om at dere tar kontakt med oss så snart som mulig dersom dere ser at dere får økonomiske utfordringer i de kommende ukene. Sammen skal vi finne gode løsninger i denne krevende tiden.