KiB - Kontanttjenester i butikk

Ta ut og sett inn penger i dagligvarebutikker i hele Norge.
  • Sett inn
  • Du trenger kun kort og PIN kode
  • Ta ut

Dette er Kontanttjenester i butikk

  • Kontanttjenester i butikk gjør det mulig for deg å ta ut og sette inn penger fra din bankkonto i butikken.
  • Du kan kun sette inn penger på din egen konto som er tilknyttet kortet du bruker.
  • Tæpp eller sett inn bankkortet ditt i betalingsterminalen og tast PIN-koden din.
  • Du trenger ikke handle for å bruke tjenesten.
  • Du kan pr i dag bruke Kontanttjenester i butikk i de fleste av NorgesGruppens butikker over hele landet. 

Slik gjør du det:

  • Si i fra

    1.

    Si ifra til betjeningen om at du ønsker å sette inn penger eller ta ut penger.
  • Sett inn eller tæpp

    2.

    Sett inn eller tæpp bankkortet ditt i betalingsterminalen og tast inn PIN-kode.
  • Sjekk beløpet

    3.

    Sjekk at beløpet du setter inn eller tar ut stemmer. Da er kontantene i boks!

Beløpsgrenser - bedriftskunder