Du kjøper økologiske, kortreiste og svanemerkede produkter i matbutikken. Søppelet ditt kildesorterer du kanskje i fargerike poser og du kjører kanskje også en elbil som bil nummer to. Skal du på hytta kommer den store dieselbilen frem, for da slipper du ladepausen. Av og til skammer du deg kanskje litt over denne bilen, men du har landet på at noen ganger må faktisk rekkevidden vike for miljø, eller hva? Jeg er miljøbevisst, jeg!!  

Vi er stolte av at Eika Global er et av verdens 10% mest bærekraftige fond. 

Hva betyr det egentlig når vi sier at vi har et bærekraftfokus og at et aksjefond er bærekraftig? Hva er det som er viktig når vi skal passe på og forvalte folks sparepenger? Og hvordan er vi sikker på at alle selskapene vi investerer i har det samme fokuset som oss?  

Kjøp Eika Global

Best mulig langsiktig avkastning på dine sparepenger

Eika Global skal gi en god langsiktig avkastning til kundene. For å sikre dette er det viktig at selskapene vi investerer i er levedyktige og lønnsomme også i fremtiden. Vi mener det er viktig å innrette fondet og vektlegge selskaper som opererer bærekraftig eller viser vilje til å tilpasse seg til å møte de utfordringene verden står ovenfor i forhold til bærekraft.
Selskaper som ikke tilpasser seg, vil over tid møte økte utfordringer knyttet til både lavere etterspørsel og følgelig også lavere inntekter fra bevisste forbrukere. De vil også stå overfor strengere krav, regulering og avgifter fra myndighetene. I tillegg vil fondsforvaltere og investorer være mindre villige til å investere i, og dermed også finansiere disse selskapene. Dette vil gjøre at mindre bærekraftige selskaper vil kunne få redusert lønnsomhet over tid, være mindre levedyktige og dermed være lite attraktive selskaper for langsiktig sparing.  

Last ned Smartspar

Eika Global - vårt mest bærekraftige fond  

Eika Global har per dags dato fire Morningstar-globuser og en ESG-score på 19,81% (*se forklaring lenger ned på siden). Eika Global består av rundt 400 selskaper som dekker alle sektorer globalt. Disse selskapene er valgt fra et utvalg av rundt 7.000 selskaper som fondet kan investere i. Dette betyr at noen av investeringene vil være i selskaper og sektorer som blir sett på som mer bærekraftige enn andre. Oljeselskaper vil typisk få en dårligere ESG score enn IT selskaper fordi de ofte bidrar mye til karbonutslipp. Selskapene i porteføljen vår anses likevel som de mest bærekraftige selskapene globalt sett, og i valget mellom to like attraktive selskaper velges det selskapet som er best på ESG.

Andelen med selskaper i Eika Global med lav og middels ESG score er på over 90% og det er noe av det som gjør Eika Global til vårt mest bærekraftige fond. 
I tillegg til å se etter selskaper med god ESG-score ekskluderer Eika Global en rekke selskaper. Fondet investerer ikke i selskaper som ikke etterlever internasjonale normer og standarder (FNs Global Compact prinsipper), kullprodusenter, tobakksprodusenter, produsenter av kontroversielle våpen eller selskaper som selger militærvåpen til private. I tillegg investerer ikke fondet i selskaper hvor en stor andel av inntektene kommer fra energiproduksjon ved forbrenning av termisk kull, oljesandutvinning, pornografi, gambling/kasinodrift, salg av tobakkrelaterte produkter eller militærkontrakter.  
Eika Global investerer heller ikke i selskaper som har et såkalt stort karbonavtrykk (selskaper som slipper ut mye Co2). Dette har bidratt til at fondet har blitt klassifisert som et lavkarbon fond av Morningstar.  
Vår hovedoppgave er å gi kundene våre en god langsiktig avkastning. For å lykkes med dette mener vi det er viktig å ha en god prosess, gode data og god analysekompetanse. Det har vi, og det er nettopp dette som har gjort Eika Global til et av verdens 10% mest bærekraftige aksjefond. 

Investerer du i Eika Global, kan du med hånden på hjertet si JA, jeg er miljøbevisst, jeg!