Takk for at du har valgt oss!

Vi bistår deg gjerne med økonomisk rådgivning, eller hjelper deg med produkter og tjenester du har behov for.  Som lokalbank er vi også opptatt av nærmiljøet. Vi bidrar til å trygge lokale arbeidsplasser og støtter lokal idrett og kultur. Vi er her for deg.
Du er en viktig kunde for oss

Du er en viktig kunde for oss

Vi håper du føler deg godt ivaretatt – og at du er tilfreds med å ha boliglånet ditt hos oss. 

Da du fikk innvilget lån tok vi en helsesjekk av din økonomi – og vi vet at du er godt rustet til å klare en renteøkning på inntil 5 prosent dersom renten skulle gå opp. Det gir en god trygghet for deg og din lommebok. Det gir også rom for å spare opp en økonomisk buffer dersom du ønsker det.

Vi er din støttespiller

Livet endrer seg hele tiden - og det er viktig for oss å kunne være din medspiller i både små og store avgjørelser i livet. Våre rådgivere er tilgjengelige - og har tid til en prat.
 
Vi er en bank for lokalmiljøet. Hver dag arbeider vi for å trygge lokale arbeidsplasser og et aktivt lokalt næringsliv. Vi støtter også idrett, kultur og frivillhet gjennom ulike gave- og støtteordninger. Det er en viktig del av det å være en lokal sparebank.