Innhold

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle de vanligste tjenestene fra nettbanken. Bare mye enklere!

Kundevalgmøte

Kundevalgmøtet i Rindal Sparebank avholdes tirsdag 14.02.2017.

I henhold til vedtektene i Rindal Sparebank skal bankens kunder i 2017 velge 1 representant til forstanderskapet for 4 år og 3 varamedlemmer til forstanderskapet. Ved første gangs valg etter nye vedtekter velges ett varamedlem for 2 år og to varamedlemmer for 4 år.   

Alle stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være banken i hende innen tirsdag 31.01.17 og inneholde navn, fødselsår – og dato, yrke og fullstendig adresse.

Gavetildeling

Rindal Sparebank vil også i år dele ut gaver til allmennyttige formål. Gavemottaker må være kunde i Rindal Sparebank.   

Søknadsfristen for gaver til allmennyttige formål er 31.01.2017.

 

Vennligst send søknaden til post@rindalsbanken.no, eller Rindal Sparebank,  6657 Rindal.