Årlig gis en del av bankens overskudd som gaver til allmennyttige formål.

I den forbindelse oppfordres alle lag og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning til å sende en skriftlig søknad om tildeling av midler. Gaver kan også gis til til enkeltpersoner eller andre med gode prosjekt. Søknaden må inneholde litt om prosjektet, kostnadene og hvem som vil være målgruppen for tiltaket.

Søknadsfristen er 31. januar hvert år.

For regnskapsåret 2016 fikk disse gave fra Rindal Sparebank:

Helgetunmarka Løypeforening         Rindal Pensjonistlag Torshall BA
Servatnet Vel Sagene Puck-klubb Slektsforum for Indre Nordmøre
Rindal Barneforening Rindal Husflidslag Rindal Seniordans
Lomundsjø Bedehus Rørvatnet Vel Lomundsjø Bedehus
Nybøs Venner        Blæst'n Radioforsendelse til Kamerun
Kor Gøttj NMK Surnadal og Rindal          Tørsåsen Vel
Rufus 4H Rindal Vel Trollheimen Ride og Kjørelag
Jo Sverre Sande Rindal Kunstlag Moan Vel
Granheim Grendahus Rindal IL Ski Arena Kirke
Lomunda Grendahus Nordre Vel           Rindal Frivilligsentral