Årlig gis en del av bankens overskudd som gaver til allmennyttige formål.

I den forbindelse oppfordres alle lag og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning til å sende en skriftlig søknad om tildeling av midler. Søknaden må inneholde litt om prosjektet, kostnadene og hvem som vil være målgruppen for tiltaket.

Søknadsfristen er 31. januar hvert år.

For regnskapsåret 2019 fikk disse gave fra Rindal Sparebank:

Rindal Frivilligsentral  Torshall BA Rørvatnet Vel
Rufus 4H Rindal Sokn Moan Vel
Slektsforum for Indre Nordmøre   Lyngåsen Vel Grindveien Vel
Rindal Idrettslag Turstigruppa NMK Surnadal og Rindal Rindal Barnekor
Kor Gøttj    Musikkorpset Blæst'n Lomunda Grendahus
Granheim Grendahus Brandhaugen Vel       Rindal Husflidslag
Rindal Jeger og Fiskerforening Lomundal skytterlag  Rindal Vel
Rindal Barneforening Lomundsjø bedehus Rindal volleyballag
Rindal Røde Kors Sitt og Strikk Arena:Kirke
Grønlivatnet Vel Helgetunmarka Løypeforening        Trollheimsporten
Tørsåsen Vel Rindal Kulturforum