Årlig gis en del av bankens overskudd som gaver til allmennyttige formål.

I den forbindelse oppfordres alle lag og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning til å sende en skriftlig søknad om tildeling av midler. Søknaden må inneholde litt om prosjektet, kostnadene og hvem som vil være målgruppen for tiltaket.

Søknadsfristen er 31. januar hvert år.

For regnskapsåret 2017 fikk disse gave fra Rindal Sparebank:

Rindal IL  Torshall BA Rindal Kommune - ladestasjon for el-bil
Tørsåsen Vel Rørvatnet Vel Slektsforum for Indre Nordmøre
Rufus 4H Grindvegen Vel Rindal Frivilligsentral
Blæst'n Rindal Pensjonistlag Lomundsjø Bedehus
Kor Gøttj    Rindal Vel  Rindal Røde Kors Besøkstjeneste
Arena Kirke Brandhaugen Vel       Lomundal Skytterlag
Moan Vel Lomunda Grendahus  Trollheimen Kjøre- og Ridelag
Rindal Seniordans Trollheimen Klivarlag Skogsletta Grendalag/Lomunda Grendahus
Nordre Vel Rindal Barneforening Elvepromenadens Venner
Perikom Granheim Grendahus          Rindal Røde Kors Hjelpekorps